Priser til spesialnummer

Vi anbefaler å snu mobilen på siden (horisontalt) for å få bedre oversikt

Bruk gjerne søkefeltetOppstartPer min
Til 3-sifrede nummerOppstartPer min
Nødnummer (110 🚒 , 112 🚓, 113 🚑)00
175, 177 og øvrige 3-sifrede0.591.29
Til 4-sifrede nummerOppstartPer min
1860 (Samisk)3.3913.99
188017.9929.99
1881 og 188218.9933.99
188834.996.99
18907.9922.99
Sett over12.23Vanlig takst
Til 5-sifrede nummerOppstartPer min
Alle nummer0.691.99
InformasjonsnummerOppstartPer min
800 X X XXX0.790.99
810 XX XXX (ikke 810 32 XXX)0.790.99
811 XX XXX0.790.99
812 XX XXX0.790.99
813 XX XXX0.790.99
814 XX XXX0.790.99
815 XX XXX (ikke 815 1X XXX)0.790.99
815 1X XXX0.790.99
819 XX XXX0.790.99
Underholdningstjenester OppstartPer min
820 00 XXX0.695.99
820 01 XXX0.695.99
820 02 XXX0.695.99
820 03 XXX - 820 09 XXX0.695.99
820 1X XXX0.6912.49
820 2X XXX0.6913.99
820 3X XXX0.694.49
820 5X XXX0.697.49
820 6X XXX0.699.49
820 7X XXX0.6916.99
820 8X XXX0.6925.99
820 9X XXX0.6932.99
829 00 XXX0.695.49
829 01 XXX0.691.49
829 02 XXX0.692.29
829 03 XXX - 829 09 XXX0.695.49
829 1X XXX0.6911.29
829 2X XXX0.6912.99
829 3X XXX0.693.99
829 40 XXX - 829 46 XXX0.691.09
829 47 XXX - 829 48 XXX2.991.09
829 49 XXX5.990.99
829 5X XXX0.690.99
829 6X XXX0.698.49
829 7X XXX0.6916.29
829 8X XXX0.6923.59
829 9X XXX0.6929.99
850 XX XXX0.191.49
880 XX XXX0.690.99
Givernummer OppstartPer min
820 40 XXX250,99
820 41 XXX500.99
820 42 XXX750.99
820 43 XXX1000.99
820 44 XXX2000.99
820 45 XXX300.99
820 46 XXX600.99
820 47 XXX750.99
820 48 XXX1000.99
820 49 XXX2000.99
822 00 XXX - 822 01 XXX1000
822 02 XXX - 822 03 XX 1500
822 04 XXX - 822 05 XXX2000
822 06 XXX - 822 07 XXX2500
822 08 XXX - 822 09 XXX3000
SMS til spesialnummer
3-sifrede nummer 0.99
4-sifrede nummer0.99
5-sifrede nummer0.99