Ta med ubrukt data

Hos YouTeam kan du overføre ubrukte mobildata til neste måned - data rollover. Gjelder mobildata som er inkludert i abonnementet, men ikke forbrukt i løpet av måneden.

Det er ikke lett å vite hvor mye mobildata man kommer til å bruke hver  måned. Forbruket kan endre seg basert på hva du gjør og hvor du oppholder deg. Samtidig som det er kjedelig å kjøpe for mye mobildata er det også kjedelig å måtte kjøpe ekstra datapakker som koster litt mer. Slik behøver det ikke være. YouTeam har derfor romslige datapakker i våre abonnement som sikrer at du har nok mobildata. Samtidig vil vi overføre mobildata som du har inkludert, men ikke fått brukt, til neste måned. Det gir deg forutsigbarhet og trygghet.

Det samme gjelder hvis du har kjøpt en ekstra datapakke som du ikke har brukt opp. Hos YouTeam vil vi også overføre ubrukt data fra ekstra datapakker til neste måned. Innholdet i den ekstra datapakken varer nemlig i 30 dager. 

Det er likevel en grense for hvor mye mobildata du kan overføre. Du kan maks overføre det samme som du har inkludert i ditt abonnement. Det betyr at du har mulighet til å ende opp med dobbel datamengde. Har du for eksempel et abonnement med 2GB data inkludert kan du overføre maksimalt 2GB slik at du får totalt 4GB tilgjengelig.

Et eksempel:
Du har abonnement med 2GB inkludert, men i april bruker du kun 1GB. Da vil 1GB bli overført til mai slik at du da har 3GB tilgjengelig i mai (2GB fra abonnementet + 1GB ubrukt fra april). Hvis du også i mai bruker 1GB vil 2GB (1GB ubrukt i april + 1GB ubrukt i mai) bli overført til juni. Du vil da ha 4GB tilgjengelig (2+1+1) i juni.